Vi utfører

Kristian Bleka Parkettsliperi

www.blekaparkett.no

Tlf: 22 92 45 40

Mobil: 901 76 402

Vi utfører alle typer gulvslipearbeider og behandling av gulv

 

Tregulv er en vakker og tidløs investering i trivsel, dypt rotfestet i norske tradisjoner. Det gir foruten et estetisk riktig og representativ inntrykk, også en rekke praktiske fordeler ved at det er godt å gå på og gir en lun innefølelse godt tilpasset vårt nordisk klima.

 

For en rekke bedrifter, kommuner samt offentlige og private instanser representerer gulvene betydelige verdier som må vedlikeholdes og jevnlig oppgraderes for å unngå tap i form av forringelse og redusert bruksverdi.

 

Lite slår et velpleid og korrekt vedlikeholdt tregulv hva gjelder skjønnhet og eleganse. Et nedslitt og dårlig vedlikeholdt tregulv gi et tilsvarende negativt og lite representativt uttrykk.

 

Korrekt utført vedlikehold av ditt tregulv til rett tid gir et enkelt og rimelig vedlikehold. Forsømmelse eller utsettelse av det samme vedlikeholdet kan gi omfattende kostnader og forringelse i form av full oppsliping og reparasjonsarbeider.

 

Støv

De fleste av våre kunder er naturlig nok opptatt av hvor mye støv det blir etter en gulvsliping.

 

Vi bruker kun siste modell maskiner som er støvsugende og som forurenser minimalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bona Modell Edge

 

 

Tidligere kunne sliping være en omfattende prosess for oppdragsgiver for di man hadde en kjempejobb i etter tid med å fjerne støv .

 

 

Künzle & Tasin modell Taurus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens moderne maskiner minimerer støvplagen og reduserer etterarbeid i form av støvsuging til et minimum.

 

 

Kristian Bleka Parkettsliiperi

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 40 - Mobil: 901 76 402 - E-post: post@blekaparkett.no